top of page
WhatsApp Image 2021-05-25 at 10.52.10.jp

Tere,

Saame tuttavaks:

Kunstiga tegelemine ning psühhoanalüüs on minu kirg ja huvi. Suur rõõm ja põnevus on olnud neid omavahel siduda.

 

 Kunstiteraapiaid olen rakendanud eelkõige töös laste ja noortega ning seda juba alates 2001.aastast.

 

 Täiskasvanutega töös olen enamasti kasutanud psühhoanalüütilist psühhoteraapiat ja psühhoanalüüsi, mis on ainult verbaalne teraapia.

Oman pikaajalist kogemust töös erivajadustega laste ja noortega. Aastaid olen töötanud rehabilitatsiooni- ja taastusravimeeskonnas ning teinud koostööd Ohvriabi ja lastekaitse spetsialistidega. 

 

Ohvriabi poolt saadetud lapsed ja noorukid on andnud mulle väärtusliku kogemuse traumatööst.

 

 Lapsed omavad enamasti vähest oskust oma probleemide sõnastamisel ja mentaliseerimisel, kunstiga tegeledes on lapsed oma murega töötades aktiivsel positsioonil, kasutades joonistusi (sümboleid) ja jutustusi.  Kunstiteraapias kasutan psühhoanalüütilist  lähenemist.

 

Usun siiralt, et läbi eneseväljenduse (verbaalse/kunstilise) ja eneseanalüüsi on võimalik  jõuda arenguliste muutusteni, vabastada sisemaailma pingeid ning leida oma emotsioonide ja käitumise, minevikus toimunu vahelisi seoseid -  jõudes seeläbi  toimivate suheteni ja parema elukvaliteedini. 

 

Minu, kui terapeudi, ülesandeks on luua turvaline keskkond, kus kliendil oleks ligipääs oma sisemaailmas toimuvale. Soovin, et klient saavutaks maksimaalse võimaliku tulemuse ning saaks ennast teostada elu erinevates valdkondades.

bottom of page